#1. Ako vrijednost smanjimo za 20%, za koliko moramo uvećati dobivenu vrijednost da dođemo na početnu brojku?

#2. Uz jednostavni kamatni račun izračunajte koliko je Jurica dobio kamata ako je oročio 200 EUR na bankovni račun uz kamatnu stopu od 3% i period od 3 godine?

#3. Kamatna stopa je omjer godišnjeg iznosa kamata i glavnice i iskazuje se u:

Finish

Results

Hvala na sudjelovanju

Hvala na sudjelovanju